13 juli 2018

#BredaDoet: gebrek aan verantwoording

Het CDA neemt het sociaal domein en al haar spelers serieus.

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het reces op 5 juli jl heeft Gwendolyn Boom namens het CDA een motie ingediend.
De motie betreft de ontwikkeling van Breda Doet, Samen Door. Met Breda Doet zijn er in Breda thematafels ingericht waarop 32 miljoen euro wordt verdeeld. Er is een tafel voor zorg, voor onderwijs, voor weer aan het werk komen, voor opgroeien etc. Alle partijen in de gemeente die een rol spelen binnen het sociale domein, worden aan tafel verwacht samen tot een plan te komen om het geld te verdelen.

De CDA fractie heeft de afgelopen maanden veel gesprekken gevoerd met tafelgenoten, maar ook met diegenen die niet langer aan tafel zitten. Ondank de goede intenties, maakt Gwendolyn Boom zich grote zorgen over de onzichtbaarheid van de afvallers. Er zijn daarnaast ernstige zorgen over het gebrek aan inzicht in het resultaat van deze manier van subsidiegelden verdelen. Ook wil het CDA  graag dat Breda een politiek verantwoordingsinstrumentarium ontwikkelt dat past bij de transformatie.

De motie riep daarom op tot een kwalitatieve evaluatie onder Bredanaars die gebruik maken van het sociaal domein en de motie verzoekt om Breda deel te laten nemen aan de proeftuin van het ministerie van BZK en de VNG.

Helaas is het CDA hier een roepende in de woestijn. Geen enkele andere politieke partij heeft de CDA motie gesteund. Er is dus nog veel werk aan de winkel: dus, wordt vervolgd!

Motie: https://breda.notubiz.nl/document/6667647/1/M3_06072018_verbetering%20Thematafels

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.