28 mei 2021

CDA Breda: maak van Breda geen ‘wanna be' Metropool met wolkenkrabbers en blokkendozen

Gisteren werd in de raad opnieuw gesproken over de concept-omgevingsvisie. De visie geeft weer hoe Breda er in 2040 uit kan zien en loopt vooruit op de omgevingswet die in 2022 van kracht wordt. De bijdrage van het CDA, opgetekend en ingebracht door raadslid Marc van Oosterbosch, leest u hieronder.

Wonen en werken

Breda gaat voor 25.000 huizen en 110.000 banen in de komende 20 jaar. Als het om huizen gaat praten we in het stuk vooral over binnenstedelijke ontwikkeling (90%). Iets wat enorme druk gaat opleveren op de infrastructuur en wat naast verkeersdruk ook parkeerdruk gaat opleveren. Breda heeft volgens het CDA behoefte aan extra robuuste verbindingen om die druk op te vangen, zoals bijvoorbeeld bij de la Reyweg en Heerbaan, naast de ondertunneling van de Noordlijke Rondweg. Alternatieve duurzamere mobiliteitsoplossingen kunnen wellicht in de tijd ook verlichting geven maar wordt de komende jaren nog niet voldoende omarmd. En de druk wordt nog verhoogd als we ook de hoogte in gaan en meer woningen gaan stapelen. We spreken dan ook onze zorg uit over de plannen voor hoogbouw zoals bijvoorbeeld in Heusdenhout (woontoren van 80mtr). Wordt dat het nieuwe gezicht van Breda? Wolkenkrabbers die letterlijk een schaduw werpen over onze monumentale panden? Als het aan het CDA ligt zeker niet. Het CDA vraagt het college om goed te beseffen wat dit soort ontwikkelingen betekenen voor de gemoedelijke open structuur van Breda en/of hoogbouw in deze vorm noodzakelijk is om de doelstellingen rondom wonen te bereiken. Het CDA roept op om ook alternatieven te overwegen. Ook pleitte het CDA eerder voor het herbestemmen van bedrijventerreinen en organische groei aan de randen van de dorpen en wijken. En z.g. midden-hoog heeft ook een prachtige uitstraling, zie bijvoorbeeld steden als Parijs en Wenen. We vinden dat we onze identiteit niet moeten laten verwateren en grootstedelijk niet als vanzelfsprekend moeten vertalen in hoogstedelijk.
Het CDA pleit zoals bekend voor passende en betaalbare woningen voor iedereen in Breda. We moeten de uitstroom van jongeren beperken. Zij die in de dorpen en wijken bijdragen aan de leefbaarheid door hun inzet als (toekomstig) vrijwilliger. Zij moeten een kans krijgen om in hun stad, dorp of wijk te kunnen blijven wonen. Alternatieve bouwconcepten, innovatieve woonvormen, flexibele woningen, sociale koopwoningen moeten hierbij omarmd worden evenals een heldere doorstroomstrategie. Een Taskforce doorstroming zou de opdracht moeten krijgen om inwoners van sociale huur naar koop te bewegen. En ouderen richting beter passende en ook gevraagde woningen.
Corona heeft de wereld veranderd en zal invloed hebben op de toekomstige ontwikkeling van bedrijventerreinen. Bedrijven die banen op dienen te leveren voor onze Bredanaars. Grote logistieke centra passen daar voor ons niet bij in Breda (en leveren ook niet per definitie veel banen op). Moeten we voor Bavel Zuid-Oost of Rithmeesterpark II, locaties waar veel weerstand is, echt kiezen voor bedrijventerreinen? In de voorgestelde vorm is dit voor ons onacceptabel. Te kolossaal en niet passend in de omgeving. We vragen het college goed te kijken naar wat voor soort bedrijven passen bij het nieuwe Breda. En wat waar ontwikkeld kan worden met respect voor de natuur, omwonenden en belanghebbenden. In dat perspectief is land- en tuinbouw voor ons zeker van waarde evenals toegepaste technologie en creativiteit.

Dorpen
Wat betreft de dorpen. De dorpen zijn onderdeel van Breda maar opereren vaak zelfstandig. Ga in gesprek bij impactvolle visies als deze. Kijk ook samen bijvoorbeeld naar de mobiliteitsuitdagingen en kom samen tot gedragen oplossingen, want Bavel, Teteringen, Ulvenhout (A58) en Prinsenbeek krijgen het moeilijk met het verwerken van verkeersstromen. 
Ook qua woningbouwprojecten en invullingen van de openbare ruimte zijn de dorpen een goede gesprekspartner. Maak daar a.u.b. gebruik van.

Participatie
De uiteindelijke visie, die na de vakantie behandeld zal worden, zal uitmonden in vele plannen. Het CDA pleit, vooruitlopend op de omgevingswet, voor een zorgvuldigere toepassing van de participatieleidraad. Alles valt of staat met een juiste vorm van participatie. We hebben er allemaal de mond van vol maar als het erop aan komt geeft de gemeente niet thuis, interpreteert de ontwikkelaar de leidraad op zijn eigen manier en worden bewoners en andere betrokkenen niet gehoord. Zelfs wanneer de participatie op een goede wijze wordt toegepast is er argwaan vanuit bewonersgroepen omdat ze de nieuwe werkwijze niet kennen. Daar moeten we als gemeente echt iets aan doen. Ook al zijn we volgens het nieuwe principe niet verantwoordelijk voor de bewonersconsultatie, we hebben de plicht om een gelijkwaardig gesprek te organiseren tussen bewoners/betrokkenen en ontwikkelaars. We moeten naast de bewoners staan. We kunnen geen verstoppertje spelen.

Tot slot 
Laat Breda Breda blijven en geen “wanna be” metropool met wolkenkrabbers en blokkendozen. Een stad met karakter in het park waar eenieder met trots woont, werkt en verblijft. Een stad die we vol trots en heel graag door willen geven aan de volgende generatie!

CJM van Oosterbosch

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.