20 maart 2018

CDA Breda: Trots op defensie!

Het CDA Breda heeft een stevige passage in haar verkiezingsprogramma gewijd aan Defensie en veteranen. Dat kan ook bijna niet anders met een veteraan en een brigadegeneraal op onze kieslijst.

Rechtstreeks uit ons verkiezingsprogramma:

We willen de aandacht en waardering voor onze veteranen en de positie van defensie op diverse platforms vergroten. Inzet voor de nationale en internationale veiligheid is een groot goed waar wij blijvend dankbaar voor zijn.

Breda is van oudsher een defensiestad. We zijn trots op de mensen die zich inzetten voor onze veiligheid en op hen met een defensieverleden die zich blijvend in onze stad gevestigd hebben.

We willen de Bevrijdingsdag van Breda optimaal benutten om deze Bredase veteranen te eren en jongere generaties het belang van vrijheid en verantwoordelijkheid mee te geven.

Wij willen de waardering en erkenning van defensie en haar (ex-)personeel helpen vergroten door samen met de in Breda gevestigde onderdelen de verbinding met de maatschappij te versterken.

De Nederlandse Defensie Academie (voorheen ‘KMA’ geheten) is een instituut met landelijke (en internationale) uitstraling. Velen vinden er hun werk. Breda maakt een samenwerkingsplan met de Bredase defensieonderdelen (ook Trip van Zoudtlandt, Luchtmacht) om na te gaan hoe we elkaar verder kunnen ondersteunen en versterken.

De defensieonderdelen in Breda zijn belangrijke werkgevers. Wij willen een accountmanager defensie op het stadskantoor als aanspreekpunt.

Stem op 21 maart voor een #Beter Breda, Stem CDA!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.