26 januari 2021

CDA Breda vraagt aanpassing beleid jeugdhulp

Het CDA Breda dient deze week twee amendementen in om de jeugdhulp in Breda te verbeteren. Het ene amendement vraagt om duidelijkheid en transparantie van het college in welke regels zij precies gaan opstellen voor de jeugdhulp, het andere amendement wil graag gelijke honorering voor grote en kleine organisaties van jeugdhulp bewerkstelligen, daarnaast dienen we een motie in om het college te verzoeken niet op controlemechanismen maar op kwaliteit te beoordelen.

Deze eerlijke spelregels hebben te maken met de tarieven die organisaties krijgen voor de hulp die ze aanbieden. Hierin krijgen grotere organisaties namelijk meer geld dan kleinere. Het idee van het college dat jeugdhulpaanbieders die groter zijn meer geld krijgen voor dezelfde hulp als kleine aanbieders, is voor het CDA onbegrijpelijk. Zullen eerder de zogenaamde zorgcowboys laten groeien in plaats van terugdringen. Het CDA Breda gelooft namelijk in gelijke behandeling in gelijke gevallen en vindt het daarom ook logisch dat dezelfde tarieven gelden voor aanbieders. Daarnaast denken wij dat kleinere organisaties de hulpbehoevenden vaak beter kunnen helpen omdat ze dichterbij de kwetsbare jeugdigen staan, flexibel zijn en veel minder overhead hebben. De vrees voor het inhuren van grotere partijen zit hem dan ook in het feit dat hierbij veel geld gaat naar managementlagen en gebouwen en dus niet naar de jongere die het zo hard nodig heeft.

Met de amendementen die we indienen vragen we dus enerzijds duidelijkheid voor organisaties en inwoners welke hulp zij op welk moment kunnen verwachten en anderzijds een eerlijk speelveld om zo de juiste professional de juiste hulp te kunnen laten geven. De motie die we indienen draait erom dat de ontvanger van de jeugdhulp uiteindelijk het beste weet dat deze goed besteed is en geeft daarom de ontvanger van jeugdhulp inzicht in de gemaakte uren en handelingen, zodat de ontvanger mede kan bepalen of dit geld goed terecht is gekomen. Deze aanpassingen zijn een eerste stap naar betere jeugdhulp in Breda, die gericht is op de hulp zelf en niet het in stand houden van het systeem, de overhead.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.