26 februari 2021

CDA Breda vraagt duidelijkheid om watersport

Water speelt een belangrijke rol in Breda, gelegen tussen Mark en Aa. Omdat het CDA Breda het belangrijk vindt dat inwoners hier maximaal van kunnen genieten, stelt Karlijn van den Berg samen met GroenLinks over de toegankelijkheid van de singels in onze gemeente. Al eerder hebben we hierover vragen gesteld om duidelijkheid te krijgen, maar nu het onderwerp op de agenda staat willen we weten waar het college met dit onderwerp naartoe wil met een bespreeknotitie.

Zo vinden we het bijvoorbeeld belangrijk dat overlast op het water beperkt blijft, we vragen het college daarom hoe er gehandhaafd wordt op de vaarregels. Daarnaast zijn we benieuwd hoe de vorige investeringen terecht zijn gekomen en of het voornemen om een gratis trailerhelling te organiseren binnenkort wordt gerealiseerd. Ook vragen we nog aandacht voor zwemwaterkwaliteit en natuur. Kortom, we willen graag weten wat er de komende jaren in en om het water mogelijk zal zijn en wat het college hieraan gaat doen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.