02 februari 2024

CDA: openhouden Oekraïense school in Breda noodzakelijk!

Het Ministerie van OC&W heeft besloten dat de Oekraïense school vanaf 14 juli 2024 moet sluiten. Deze school bevindt zich sinds afgelopen zomer in Breda, aan de Tuinzigtlaan in het gebouw naast Curio Prinsentuin van Cooth (foto). Onbegrip en teleurstelling zijn de gevoelens die overheersen bij de momenteel 94 leerlingen (van 10 tot 18 jaar) en hun ouders. Het CDA is van mening dat zolang dat nodig is, het meer dan wenselijk is dat gevluchte Oekraïners juist ook in hun eigen taal kunnen blijven leren. Henri Bontenbal, fractieleider van het CDA, heeft daarop zelf deze week aan het kabinet een oproep gedaan en duidelijke vragen gesteld. Zie HIER het persbericht. Concreet: is voortzetting van dit onderwijs toch mogelijk? De oproep had vorige week ook al gehoor gekregen in de Bredase gemeenteraad. Er is unaniem een motie aangenomen (zie HIER) aangenomen tot behoud van de Oekraïense school. De hele gemeenteraad roept zo ook het college van B&W van onze stad op, om alles in het werk te stellen om deze vorm van onderwijs te behouden. Er zijn gesprekken met het ministerie en dus goede hoop!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.