19 februari 2018

CDA pleit voor beter aanbesteden en de invoering van een Bredase MKB-Toets

Vanmiddag 19 februari ging staatsecretaris Mona Keijzer op uitnodiging van CDA-lijsttrekker Bob Bergkamp in gesprek met Bredase ondernemers.

Tijdens deze ontmoeting pleitte CDA-raadslid Caspar Rutten voor de invoering van een MKB-toets in Breda. “Juist voor kleine of middelgrote ondernemingen kan regelgeving hard aankomen. De meeste MKB-ondernemers kunnen geen medewerkers vrij maken om aan allerlei regels of vergunningseisen te voldoen. Het komt gewoon bij het werk dat de eigenaar er ’s avonds bij moet doen. Daarom willen wij dat bij nieuwe regels wordt getoetst of deze werkbaar en begrijpelijk zijn voor kleine bedrijven. Verder moet het principe snappen of schrappen gehanteerd worden. Snappen we niet waarom we een bepaalde regel hebben dan moeten we die regel schrappen” 

Het CDA vraagt ook aandacht voor aanbestedingen. Ondernemers en inkopers ervaren aanbestedingen regelmatig als een stroef proces. Vooral de dagelijkse praktijk kan tot onnodige frustraties leiden. Dit blijkt uit de Actieagenda Beter Aanbesteden die staatssecretaris Keijzer samen met ondernemers en gemeenten heeft gepresenteerd. CDA-raadslid Rutten: “De Actieagenda ziet kansen als ondernemers en de gemeente hun werkwijzen zodanig inrichten dat dit over en weer tot minder frustratie leidt én meer opdrachten voor ons plaatselijke MKB. Daarom wil het CDA werk maken van de Actieagenda in Breda.” 

Meer opdrachten voor plaatselijke ondernemers

De Actieagenda zet in op het verbeteren van de kwaliteit van aanbestedingen in de praktijk, het beter aanbesteden. CDA Breda vindt dat lokale MKB´ers meer kans moeten maken op gemeentelijke overheidsopdrachten. Uit de evaluatie van de aanbestedingswet bleek namelijk dat het voor het MKB vaak lastig is om toegang te krijgen tot deze overheidsopdrachten. Het CDA zou graag zien dat het college onderzoekt op welke wijze het MKB meer kan worden betrokken bij de aanbestedingen van de gemeente. De procedures moeten volgens het CDA toegankelijker worden, daar is ook de gemeente bij gebaat.

Het valt voor het MKB niet mee om opdrachten van de overheid te krijgen. Het CDA vraagt het college daarom om de aanbestedingsprocedure te evalueren en daar de inschrijvers bij te betrekken. Ook wil de partij weten hoeveel procent van de overheidsopdrachten door het MKB wordt uitgevoerd. Tot slot vraagt het CDA aan het college op welke wijze zij bezig is het MKB meer te betrekken bij de aanbestedingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.