22 december 2023

!

Onze motie om Poppodium Phoenix erkenning te geven met de oproep aan het college om zich in te spannen om hen in het gebied KlaversJansen te kunnen laten landen binnen het gebiedsperspectief, is aangenomen!
Poppodium Phoenix is een bruisende muzikale vrijplaats, een plaats om te genieten van muziek, muziek te maken, te experimenteren, te presenteren en te leren van en met elkaar. Het is een plek is voor ontmoetingen. Poppodium Phoenix bestaat mede dankzij de vele vrijwilligers. Het is een veilige plek, ook voor de (jonge) Bredanaar die moeite heeft met aansluiting tot onze maatschappij. Poppodium Phoenix levert een bijdrage aan ons Bredaas Culturele Klimaat.
Op de korte termijn is er door toekomstige bouwwerkzaamheden een doorschuifplan in ontwikkeling voor Tiuri, Bloos en de Makers. Op de lange termijn is er nog geen besluit genomen over de toekomst van de Stokvishallen en het Stokviskantoor. Daarvoor worden nu diverse scenario’s uitgewerkt met onder andere de financiële consequenties, het college zal daar uiteindelijk een keuze in maken. Op dit moment zijn er naast Poppodium Phoenix geen andere (onder) huurders. Poppodium Phoenix geeft aan graag samen met de drie doorschuifpartijen aan de tafel te willen gaan om de mogelijkheid te bekijken om samen deze gebouwen te gebruiken tijdens de bouwperiode. Dit is efficiënt en versterkend binnen Bredaas Cultureel Beleid.
In onze motie verzoeken wij het college om de maatschappelijke meerwaarde van een Bredaas sociaal cultureel poppodium, zoals Phoenix, te erkennen. Wij roepen het college op om een inspanningsverplichting te leveren om een sociaal cultureel poppodium als Phoenix in het gebied KlaversJansen te kunnen laten landen binnen het gebiedsperspectief.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.