24 oktober 2021

Doorlichten omgevingsvisie levert enerverende raadsavond op

Op donderdag 21 okober jl. werd in een volle raadszaal de omgevingsvisie 2040 besproken. CDA Breda had ingezet op enkele majeure aanpassingen om de visie verder aan te scherpen. Hoogbouwtorens op 5 plekken in de stad mochten van het CDA verdwijnen en vooral de geplande 70-80 meter toren in Heusdenhout aan de Kemelstede. “Het kan niet zo zijn dat in buurten en wijken woontorens worden weggezet die druk geven op de leefbaarheid, de mobiliteit en de veiligheid”, aldus de verklaring van het CDA. De coalitie echter hield de gelederen gesloten maar wilde wel het participatieproces op alle plaatsen zorgvuldig en volledig doorlopen. In Heusdenhout betekent dat een 2e poging, en hopelijk met meer succes voor de bewoners. CDA blijft dit nauwlettend volgen.
Ook was het CDA niet even gelukkig met het toevoegen van zoeklocaties voor bedrijventerreinen in het buitengebied en vooral Bavel Zuid en Rithmeesterpark. Hoewel cijfers van de provincie aangeven dat er krimp verwacht wordt in de vraag naar werklocaties tussen 2030 en 2040, gaan in het Bredase college andere stemmen op. De onduidelijkheid leidde ertoe dat CDA nieuwe zoeklocaties pas aan de orde vindt wanneer alle andere terreinen zijn volgebouwd, gerevitaliseerd en gemaximeerd (inclusief organische groei). Uiteindelijk wilde de coalitie mede op aandringen ook van de andere oppositiepartners hier in mee. Het is nu zaak om de uitvoering van deze motie goed te volgen en in het licht van de omgevingswet het participatie proces goed uit te (laten) voeren.
Tenslotte: volgens het CDA bevat de visie genoeg ruimte voor verdere brede ontwikkeling van de stad. De partij waarschuwt nog wel voor het gevaar van "de bouwput". Alle bouwlocaties volgtijdelijk ontwikkelen middels goede planning en met de mogelijkheid tot tijdelijke mobiliteitsaanpassingen (Hubs, extra bussen, tijdelijke fietsverbindingen etc) is hierbij van belang. We mogen de stad niet op slot zetten. Breda moet blijven stromen zoals het Bredase bloed in onze aderen.
Na een hevig maar fair debat op de inhoud heeft Breda weer een flinke stap gezet in de verdere ontwikkeling van de stad.
Het CDA blijft scherp op de planvorming en de uitvoering en zal voor haar bewoners staan tijdens het vervolg!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.