10 december 2021

En toen zat culturele broedplaats Electron/ Mot Mot zwaar in de nesten….

 Maar dan dus niet in de goede zin van het woord! Zij ziet zich zelfs genoodzaakt per 1 januari 2022 haar activiteiten te staken door stijgende huisvestingslasten, lagere gemeentelijke bijdrage en gebrek aan perspectief. Het CDA Breda is de hele raadsperiode zeer begaan met de culturele broedplaats Electron/ MotMot Gallery en geeft u, bij monde van burgerraadslid Christel de Baat, haar teleurstellende bespiegelingen. Christel: “de oorsprong van ons hechte contact met Lisette Spee van Electron/MotMot Gallery ontstond begin vorig jaar net voor de eerste lockdown. We waren als fractie op locatie bij haar uitgenodigd in MotMot Gallery waar we met buurtbewoners en creatievelingen spraken over wat er op dat moment leefde in de wijk. Niemand had ook maar enig idee dat de nabije toekomst er heel anders uit zou gaan zien…  Huib Jansen en Christel de Baat bleven daarna Lisette opzoeken. Want Electron/MotMot Gallery kwam in de mangel terecht tussen allerlei krachten waar de broedplaats maar geen vat op kreeg. Vastgoed, Economie en Cultuur zonden allerlei diffuse signalen uit, gemeentelijke gesprekspartners kwamen en gingen, gelederen sloten zich. Het werd langzaam duidelijk dat de toekomst van de broedplaats op de tocht kwam te staan. Door constant vragen te stellen aan het college hebben we getracht duidelijkheid te krijgen. Tot op de dag van vandaag. Want zo ga je niet met elkaar om!” Na de raadsvergadering van gisteravond werd collectief de daad bij het woord gevoegd en technische vragen gesteld. Lees alle ins en outs hier   En nu: college van burgemeester en wethouders, graag snel een beter “ei”!   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.