13 april 2019

#EuropaDichtbij; Radiocolumn Tom Berendsen

1ste Radiocolumn van Tom Berendsen, kandidaat Europees Parlement voor het CDA, maart 2019 

Samenwerking tussen generaties loont, voor ons allemaal 

Europarlementariër Lambert van Nistelrooij heeft u via deze radiocolumn 100 keer bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in de Europese Unie. Daarmee bracht hij in de afgelopen 9 jaar Europa dichterbij en maakte hij de besluiten die in Brussel genomen werden concreet voor uw regio of dorp.  

Vandaag geeft Lambert van Nistelrooij het stokje door aan een nieuwe generatie, en hoort u dus een nieuwe stem. Tijdens de Europese campagne en hopelijk straks in het Europees Parlement word ik, als kandidaat nummer 4 van het CDA, in het diepe gegooid. Maar gelukkig niet zonder Lambert die mij vanaf de kant met raad en daad ter zijde staat. Wij hebben een echte samenwerking tussen generaties, en langs deze weg wil ik hem daarvoor hartelijk danken. 

 

Die samenwerking tussen generaties is in de komende jaren hard nodig. We leven langer dan ooit tevoren. In de komende twee decennia zal het aantal mensen ouder dan 65 jaar toenemen met meer dan 40%. Momenteel zijn er voor iedere gepensioneerde, vier werkenden op de arbeidsmarkt. Tegen 2060 zullen er nog maar twee werkenden zijn voor elke gepensioneerde. De manier waarop we oud worden is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

 

De Europese Unie ontwikkelt beleid voor deze uitdaging, waarbij de samenwerking tussen generaties centraal staat. Ik geef u twee voorbeelden:  

Samen willen we dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Goede zorg is daarbij belangrijk. Het Active and Assisted Living programma, actief en ondersteund leven, zorgt met slimme technologie en digitalisering voor ondersteuning in de thuissituatie van ouderen die zorg nodig hebben. Dit gebeurt altijd in samenspraak met ouderenorganisaties, die de eindproducten zelf uitproberen en evalueren voordat de technologie op de markt komt. Op die manier wordt het leven en de kwaliteit van de zorgverlening van ouderen thuis aanzienlijk verbeterd. Voor de periode 2014-2020 beschikt dit programma over een budget van 700 miljoen euro, waarbij de financiering voor ene helft door de EU en voor de andere helft door de deelnemende landen wordt opgebracht. In ons land is 2,5 miljoen euro beschikbaar, waarvan 1,35 miljoen van de Nederlandse overheid. De voorstellen om dit geld in te zetten kunnen nu ingediend worden.  

 

Langer thuis kunnen blijven wonen is belangrijk, maar dan wel het liefste in de eigen omgeving. Voor veel mensen is dat in het eigen dorp. Er was in de afgelopen jaren vanuit de EU veel aandacht voor het concept van slimme steden. Maar we moeten ervoor waken dat we rondom die slimme steden niet alleen nog maar spookdorpen overhouden. Geïnspireerd door de Kempendorpen die in 2016 de titel “Slimste plattelandsregio” wonnen, het pact van Venhorst met 300 plattelandsregio’s uit de hele EU en de samenwerking met De Brabantse en de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen werkte Lambert van Nistelrooij aan verandering. Nu wordt er voor de komende jaren een budget van 2,4 miljard euro vrijgemaakt voor goede ideeën om dorpen op een slimme manier leefbaar en bereikbaar te houden.  

In Nederland hebben we veel slimme koppen van alle generaties. Ik daag jonge technologiebedrijven uit om de samenwerking met ouderenorganisaties en zorgcoöperaties te zoeken en te komen met goede ideeën voor deze 2 programma’s. Dit is de kans om te laten zien dat samenwerking tussen generaties loont, voor ons allemaal. Doet u ook mee? Voor meer informatie ga naar www.tomberendsen.eu.  

 

Ik dank u voor het luisteren. Tom Berendsen Kandidaat nr. 3 van het CDA voor het Europees Parlement 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.