19 juli 2022

Extreme hitte: pas goed jezelf...en de ouderen!

De hitte grijpt om zich heen. We zullen ons daarop moeten aanpassen. In de toekomst en soms ook nu! In Bavel bijvoorbeeld bij het ouderencomplex aan het Jack van Gilsplein, blijkt de temperatuur onverantwoord hoog. Reden voor de CDA-fractie om daarover via een z.g. motie acuut vragen te stellen, met hopelijk directe actie vanuit het college van B&W. Let u ondertussen deze dagen ook extra goed op uw naasten? In heel Breda. Jong of oud!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.