14 april 2021

Gemeenteraad maandagavond extra bijeen voor raadsdebat 538 fieldlab

De Gemeenteraad van Breda heeft Burgemeester Depla verzocht tekst en uitleg te geven over het fieldlab 538 Koningsfeest van 24 april aanstaande. Dit debat zal maandag plaatsvinden om 19:30u. Voor nadere informatie zie vergaderagenda en stukken op https://breda.notubiz.nl/

Verzoek zoals gedaan door CDA, GL, SP, BB (inmiddels ondersteund door VVD, D66, PvdA, 50Plus lid Huong)

Onderwerp: Aanvraag Debatraad + Interpellatiedebat ikv 538 fieldlab event

Beste Burgemeester, Beste Griffier,

Met dit schrijven, verzoek ik u een extra raadsvergadering op korte termijn uit te schrijven om de portefeuillehouder met de gemeenteraad een interpellatie debat aan te gaan over het 538 Evenement ikv de fieldlabs. Conform Gw art.19, Gw art. 17.2, Spelregels Bredaas Beraad art. 10.8.

Urgentie daartoe is dat het evenement plaatsvindt op de 24ste april, daarom kan de reguliere Debatraad van de 29ste daar geen ruimte voor bieden. Een spoeddebat is niet mogelijk door reeds ingediende raadsvragen. Aangezien deze actualiteit voor veel onrust in de Bredase samenleving zorgt willen wij dit als gemeenteraad bespreken.

Wij stellen voor o.a. de volgende vragen,

  1. Welk afwegingskader heeft de burgemeester gehanteerd om dit grootste fieldlab in Breda te laten plaatsvinden. Welke andere fieldlabs zijn  bij u of namens u aangevraagd? Waarom wel of niet medewerking op verkregen/gegeven?
  2. Hoe gaat dit fieldlab event verlopen,  er zijn niet alleen 10.000 bezoekers bij elkaar op het feest terrein, ze moeten ook naar Breda toe komen. En het heeft een aanzuigende werking op de terreinen erom heen. Hoe gaat dat? Welke maatregelen worden genomen? Welke kosten zijn er voor de gemeente gemoeid voor deze pilot?
  3. Wat heeft u gedaan om lokale ondernemers een plek te geven in de organisatie van het evenement?
  4. Hoe heeft u omwonende van het Chasséveld betrokken in de mogelijkheid van het zijn voor een locatie voor een test evenement? Is er nog een andere locatie overwogen? Met name dit specifieke evenement is op deze locatie niet onomstreden voor de buurtbewoners gezien de historische reacties. Kan u begrijpen dat met de angst voor COVID dit zorgt voor onzekerheid en een  onveiligheidsgevoel bij omwonenden? Wat gaat u doen aan het wegnemen van deze gevoelens?
  5. De gemeenteraad heeft uw verzocht in het kader van uw belangrijke rol in het openbaar bestuur onder de COVID wetgevingen nadrukkelijk betrokken te worden over de invulling daarvan, o.a. middels een BSNO Burgemeestersbevoegdheden. Waarom heeft u met de gemeenteraad niet vooraf dit gesprek gevoerd over hoe om te gaan met deze en mogelijke fieldlabs en andere vormen van heropstart van de Bredase samenleving?

Ondergetekende, ondersteund door;

Namens

Fractie CDA Breda– Jeroen Bruijns, fvz

Fractie GL Breda – Peter Bakker, fvz

Fractie SP Breda – Inge Verdaasdonk, fvz

Fractie Breda Beslist, Peter Vissers, fvz

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.