03 juni 2022

Goed op weg!

Voor de vorming van het nieuwe college, geldt nu de volgende routekaart. Nadat gisteren de portefeuilleverdeling van de wethouders bekend is gemaakt, wordt dinsdag 7 juni  het coalitieakkoord gepresenteerd door de 4 fracties. Vanaf 19.30 uur vrij toegankelijk bij BUas aan de Mgr. Hopmansstraat 2. Maandag 13 juni is er een bijzondere ALV voor de leden van het CDA Breda. En op donderdag 16 juni zal de hele gemeenteraad met elkaar op het Stadhuis een speciale debatraad houden waarin de raad het akkoord vaststelt en de wethouders worden geïnstalleerd. Kortom: het juiste spoor! 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.