19 april 2021

Het CDA Breda staat achter de beslissing om 538 oranjedag niet door te laten gaan.

Zojuist hebben wij vernomen dat de burgemeester heeft besloten geen vergunning te verlenen voor de 538 oranjedag. Het CDA Breda kan zich vinden in dit besluit.

De afgelopen dagen werd duidelijk dat diverse groepen in de samenleving grote vraagtekens plaatsten bij het houden van dit fieldlab-evenement. Het CDA deelde deze zorgen. Belangrijke vragen waarop het CDA antwoord wilde hebben betroffen onder andere de openbare orde en veiligheid. Zou deze voldoende gewaarborgd kunnen worden? Want bij een dergelijk groot evenement gaat het niet alleen om de tienduizend bezoekers, maar ook om de aanzuigende werking, die het evenement op anderen (zonder kaartje) zou kunnen hebben. Een ander belangrijk punt was de zorg. Wat zou dit evenement betekenen voor de toch al zo enorme druk op de zorg?

Uiteindelijk ondertekenden meer dan 300.000 mensen een petitie van Amphia arts Crolla om het evenement niet door te laten gaan. Een signaal dat niet genegeerd kon worden. Ook het niet betrekken van de Bredase horeca leidde voor het CDA tot vraagtekens. Zij die al maanden werkeloos toe moeten kijken en terrassen gesloten moeten houden.

Het CDA Breda heeft mede vanwege deze signalen uit de samenleving vorige week een debat aangevraagd, dit zal morgen plaatsvinden. Het CDA begrijpt dat het niet door laten gaan van 538 oranjedag tot teleurstelling zal leiden bij degenen die een kaartje hadden bemachtigd en zal daarom in het debat nadrukkelijk aandacht vragen voor de wijze waarop de burgemeester in de afgelopen week heeft gehandeld. Daarbij zal het CDA ook aangeven dat als er (op termijn) een fieldlab-evenement in Breda georganiseerd kan worden, de voorkeur uit zal gaan naar een kleinschaliger evenement van en voor Bredanaars, waaraan Bredase partijen, zoals de horeca,  evenementenbranche en andere ondernemers, mee kunnen werken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.