KADERNOTA - 1
14 juli 2023

Kadernota 2023

Gisteren was de laatste raadsvergadering van het politieke jaar 2022-2023. Een bijzondere vergadering want de gemeenteraad heeft de Kadernota vastgesteld. In de Kadernota staan de plannen van het college voor onze stad, wijken en dorpen voor het komende jaar. 

Wat het CDA betreft gaat het college volgend jaar meer werk maken van betere communicatie naar haar eigen inwoners. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt, dat is van groot belang. Wanneer een straat in korte tijd twee keer wordt opengebroken, is communicatie de sleutel. Het CDA wilt dat de gemeente Breda haar dienstverlening gaat verbeteren, en daarvoor kijkt naar succesvolle voorbeelden in andere gemeenten.

Fractievoorzitter Karlijn van den Berg spoorde het college daarnaast aan om er voor te zorgen dat alle inwoners van Breda hun steentje kunnen bijdragen, ook mensen voor wie dit niet vanzelfsprekend is. Zoals dit bijvoorbeeld in Heerlen geregeld is. In Heerlen kennen ze 't Heerlens Heitje. Dat is een concept waarbij mensen beloond worden voor klussen in hun eigen buurt. Mensen dragen zo zelf bij aan een fijnere buurt en daarvoor krijgen zij Heerlense Heitjes die zij kunnen besteden bij Heerlense ondernemers, win-win dus!

Tot slot wilt het CDA dat het college bij de begroting inzichtelijk gaat maken welke financiële middelen er zijn voor vrijwilligers. Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze stad en kunnen het verschil maken. We willen deze belangrijke groep mensen beter ondersteunen. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.