16 mei 2019

#MKB; Tegenvallende 94ste plaats MKB Ranglijst

Tijdens het vragenhalfuur van de Gemeenteraadsvergadering van 16 mei 2019 heeft woordvoerder Economie Caspar Rutten de volgende vragen gesteld over de teleurstellend lage score van Breda op de MKB ranglijst.

Op 15 mei bracht u een persbericht naar buiten waarin vermeld wordt dat de tevredenheid van Bredase ondernemers fors is gestegen. Dat is goed nieuws. Enig tijd geleden zijn de uitkomsten gepubliceerd van een door MKB Nederland uitgevoerd onderzoek naar de meest MKB -vriendelijke gemeente. Breda eindigt in dat onderzoek op de 94 ste plaats. Breda komt niet voor in de Brabantse top drie. Daarin staan Eindhoven, Oss en Best. Hoewel de toegenomen tevredenheid van Bredase ondernemers, zoals vermeld in bovenstaand persbericht goed nieuws lijkt, vindt het CDA de uitkomsten van het onderzoek door MKB Nederland teleurstellend. Althans het komt ons voor dat dit beter kan. Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten een hogere positie op de ranglijst in hun beleidsdoelstellingen opnemen. Dat lijkt het CDA een goede zaak. Het voorgaande geeft ons aanleiding voor de volgende vragen.

  1. Bent u op de hoogte van de uitkomsten van het onderzoek door MKB Nederland?
  2. Heeft u de uitkomsten van uw eigen onderzoek vergeleken met de uitkomsten van het onderzoek van MKB Nederland?
  3. Bent u met ons eens dat Breda hoger dan 94ste zou moeten staan?
  4. Gaat u stappen ondernemen om een hogere plaats te bereiken?
  5. Kunt u al aan de gemeenteraad kenbaar maken welke stappen dat zijn? Zo ja wanneer kan hij een plan van aanpak tegemoet zien? Zo nee waarom gaat u geen stappen ondernemen?  

Het college had geen antwoorden op onze vragen, want het rapport moest nog gekocht worden en onze eigen onderzoeken gaven toch goede resultaten. Teleurstellend voor nu, wij hadden hogere verwachtingen van de wethouder. We wachten af tot het rapport wel gelezen is we er over in gesprek kunnen. Want onze ambitie zou moeten zijn de meest MKB vriendelijke gemeente van Nederland te zijn!

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.