12 januari 2024

Naar Galder en Meerseldreef met de bus?

Als CDA Breda vinden wij bereikbaarheid, ook 's avonds en in het weekend, een basisrecht!
Ons burgerraadslid Antje Beers heeft om die reden onlangs vragen gesteld aan het college van B&W in Breda. Op zoek naar mogelijke oplossingen om samen Breda en Galder (+ Meerseldreef) goed bereikbaar te houden.
Zo vraagt de nieuwe mobiliteitsvisie van de provincie Noord-Brabant weliswaar om een transitie naar deelvervoer (buurtbusjes etc.). Daarbij is en blijft het dan belangrijk dat hier voldoende financiële middelen tegenover staan voor de gemeente om dergelijke busjes aan te schaffen. Lees HIER de volledige beantwoording op de raadsvragen van Antje over de buslijn Galder-Breda.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.