12 juli 2022

Nieuw bestuur van start, met een bijzonder tintje...

Een bijzondere Algemene Ledenvergadering van @CDABreda gisteravond in ’t Web te Teteringen! Nadat de financiën en de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen aan de orde waren geweest, was het tijd voor afscheid van oud-bestuursleden (Anouk en Thijs) en de benoeming van het nieuwe bestuur. Onder leiding van de nieuwe voorzitter Wilco Vromans, is Breda de komende 4 jaar verzekerd van het enthousiasme van Aniek Berendsen-Marissink, Halbe Osinga, Huib Jansen (penningmeester), Joost Verboven (secretaris), Laura Ritter en Wendy Duyvestijn. De avond werd vervolgd met een bezoek van CDA-minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Voordat zij een enerverende beschouwing hield en actueel in gesprek ging met de aanwezigen, had zij nog een verrassing. Een CDA-Zilveren Speld als teken van grote verdienste voor aftredend voorzitter Thijs de Jong, Huib Jansen en Mario van Mierlo. Allen van harte gefeliciteerd. Met de kracht van samen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.