25 juni 2021

Ook in Breda meer aandacht graag voor Nationale Veteranendag!

Op initiatief van de CDA fractie moet ook in Breda voor oorlogsveteranen een z.g. Witte Anjer Perk komen. Liefst met een monument en informatiebord voor uitleg van het symbool van de witte anjer. Het Nationaal Comité Veteranendag heeft hiertoe eerder landelijk een oproep gedaan. Breda herdenkt op drie momenten haar veteranen met de Bevrijding van Breda op 29 oktober, 4 en 5 mei en op 15 augustus met de Indië-herdenking. Met dit initiatief wordt hier structureel de Nederlandse Veteranendag (de laatste zaterdag van juni; vandaag!) aan toegevoegd. Breda heeft een unieke band met onze krijgsmacht en veteranen doordat velen hier op de KMA (NLDA) hun opleidingen hebben genoten of gelegerd zijn geweest op een van de vele kazernes die Breda gekend heeft. Er zijn zo in onze gemeente meer dan 1000 veteranen woonachtig. Mede dankzij de steun van andere politieke partijen in de gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders afgelopen donderdag toegezegd vóór de herdenking van de bevrijding van Breda op 29 oktober 2021 over het voorstel uitsluitsel en vorm te geven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.