20 oktober 2021

Overlast in Valkenberg: samen werken aan veilige en weerbare stad?

Daar denkt niet iedereen hetzelfde over....: het artikel in BN De Stem met ons betrokken raadslid Christine de Moor gelezen? We nemen het hier een keer 1-op-1 over. Oordeelt u zelf.
Toenemende klachten over drugs in Valkenberg leiden niet tot nieuwe aanpak
BREDA - Ondanks de roep van omwonenden dat zij steeds meer last hebben van junks, drugsrunners en dealers in het Valkenberg in Breda, gaat het college geen nieuw plan verzinnen om de hinder terug te dringen. ,,Onbegrijpelijk.” Edine Wijnands 19-10-21, 17:00 Bron: BN DeStem 
De wijkraad Stationskwartier trok er onlangs over aan de bel. Omwonenden van het Valkenberg zien het stadspark achteruit gaan. ,,Op steeds meer plekken wordt drugs verhandeld en gebruikt. Niet alleen 's nachts, maar op klaarlichte dag, vol in het zicht", aldus Alain Mathieu van die wijkraad. 
Ook Tonny Visser van de wijkraad Stadshart/Valkenberg constateert dat: ,,Het is intussen zo erg dat wij van buurtbewoners horen dat zij 's avonds niet meer door het park durven lopen.”
Plan van aanpak
Eén en ander leidde tot vragen van Christine de Moor van het CDA aan het college. Zij wilde bijvoorbeeld weten of burgemeester en wethouders het geen tijd vinden om een nieuw plan van aanpak te maken voor het Valkenberg. Maar dat hoeft volgens het college niet. Weliswaar wordt erkend dat er overlast is. Maar dat is niet nieuw: ,,Dat is van alle tijden.” De problemen zijn echter: ,,Niet extreem in omvang.” Zo is het aantal meldingen van overlast de laatste maanden niet toegenomen. 
Onjuiste data
,,
Nonsens", vinden de wijkraden en het CDA. Mathieu: ,,Het college baseert zich op onjuiste en incompetente data. Probleem is dat wie overlast ervaart dat op meer manieren kan melden. Per telefoon, via Whatsapp, bij handhavers, via de beterbuiten-app en ga maar door. Zover wij weten worden die meldingen niet gebundeld. Er ontbreekt dus een overzicht.” 
Komt bij dat er geen terugkoppeling plaatsvindt. ,,Dat maakt dat mensen aarzelen om overlast te melden", zegt Visser van Stadshart/Valkenberg. ,,Zij hebben het idee dat er toch niets mee wordt gedaan.”
Enquêtes 
De Moor van het CDA vindt het bovendien onbegrijpelijk dat het college aan de ene kant roept dat de meldingen niet toenemen: ,,En tegelijkertijd aan mij schrijft dat uit enquêtes blijkt dat wel degelijk meer omwonenden merken dat er meer drugsproblemen zijn. In 2017 zei 70 procent van de buurtbewoners dat, in 2019 80 procent. Een toename die een nieuwe plan van aanpak rechtvaardigt.” Breda doet trouwens niet niks. Zo rijden er regelmatig handhavers door het park die overlastplegers verstoren en aanspreken. Er is cameratoezicht. En er is het VAST-project, waarbij gemeente, politie, sociale partners en de NS eens per maand bespreken hoe het is in het gebied Valkenberg-Station. ,,Maar bij VAST zijn wij niet welkom", aldus de wijkraden. ,,Jammer, want als je echt wil weten wat er speelt, kun je het beter aan ons vragen dan aan mensen die alleen beroepshalve in het Valkenberg komen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.