15 oktober 2018

#Parkeren: Stilstand is achteruitgang, herzie parkeerbeleid

 
CDA brengt parkeren in Breda onder de aandacht naar aanleiding van discussie Belcrum.

Afgelopen donderdag besprak de raad de eerste wijzigingen op de verordening parkeerbelastingen Breda;
Het betrof 15 minuten gratis parkeren in 2 aanloopstraten naar het centrum en uitbreiding van de regulering in Belcrum.


Marc van Oosterbosch bracht deze 2 losstaande zaken op een hoger abstractieniveau. Hij sprak van een mooie aanleiding om de discussie over het integrale parkeerbeleid te starten. Hebben we in Breda (nog) wel een helder en fair parkeerbeleid? Gelijkheid staat immers hoog in het vaandel bij het CDA evenals de toegankelijkheid van de stad. Zijn oproep aan het college was om dit beleid te onderzoeken en daarbij ook creatief te te werk te gaan. 
De wethouder deed alvast een aantal toezeggingen; de 15 minuten gratis parkeren zal niet verder worden uitgebreid zonder verhelderend onderzoek van de resultaten tot dan toe, de parkeerdruktellingen zullen de raad worden aangeboden (2x per jaar) en speciaal voor de Belcrum zal er continue monitoring plaatsvinden middels parkeertafels (gesprekstafels) waarbij inwoners betrokken zullen zijn. Tenslotte zal daar waar nodig door de wethouder actie worden ondernomen. Een eerste stap naar een regulering met gratis parkeervergunningen voor onze Bredase bewoners.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.