07 september 2018

#Participatie: Wij gaan voor echt werk!

Sinds de komst van de participatiewet in 2015 moet de gemeente Breda beschut werk inzetten voor mensen die uitsluitend mogelijkheden hebben om te werken in een dienstbetrekking in een beschutte omgeving met aangepaste omstandigheden.

De coalitie heeft ,vorige jaar, besloten om niet meer dan de wettelijke taakstelling uit te voeren. Indien er meer aanvragen zijn, is er een wachtlijst van toepassing.  Aan mensen op de wachtlijst wordt een dagbestedingstraject toegekend.

Het CDA geeft de voorkeur aan een echte werkplek boven een dagbestedingsplek. Wij konden daar destijds geen meerderheid krijgen. Wel werd toen de toezegging gedaan dat bij het ontstaan van een wachtlijst de raad geïnformeerd zou worden.

Dit moment is nu aangebroken. 

Het schrappen van een wachtlijst kunnen we nu nog niet realiseren. Wel hebben we bereikt dat de wethouder een werkbezoek heeft toegezegd. Dat er toe kan bijdragen dat de overige raadsleden kunnen inzien dat ook voor deze doelgroep werk meer is dan allen een inkomen. Werk is de meest vanzelfsprekende manier om deel uit te maken aan de samenleving. Bij voorkeur voor iedereen een baan en het liefst een baan naar kunnen!

Onze volgende stap is het College van Breda laten inzien dat werk meer is dan een dagbesteding.

Kortom: investeer beschikbare middelen duurzaam in een beschutte werkplek.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.