04 juni 2021

Passen en meten met geld, geld en...geld

Wat is het college van Burgemeester en Wethouders dit en volgend jaar van plan? Nadat eind mei door de wethouder van Financiën de z.g. kaderbrief 2021 werd gepresenteerd, kunnen alle politieke partijen nu hun wensen en bedenkingen geven op de z.g. voorjaarsnota. Later in het najaar zal vanuit dit alles de begroting voor 2022 worden gemaakt. Ook de CDA-fractie is hier weer graag mee aan de slag. Van het passen en meten rond Corona tot álle verantwoordelijke keuzes, richting een volgend verkiezingsjaar ook. Samen met u? Reacties altijd welkom via [email protected]  De belangrijkste financiële documenten, opgenomen van het lopend jaar en andere  jaren, zijn overigens altijd openbaar en prima te vinden onder www.hetgeldvanbreda.nl Op 1 juli moet alles klaar zijn. En o ja, het bespreken inclusief de audit rond de jaarrekening over het afgelopen jaar 2020 is parallel ook nog even onder de aandacht….

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.