14 oktober 2021

Raadslid in actie: Huib Jansen over financien en het verbeterplan (uit Bredaas Beraad 14 oktober)

Voorzitter, ik begin met een compliment aan het college dat ze de motie van 24 juni “Vreemde ogen dwingen” voortvarend hebben opgepakt en het plan op tijd naar de raad hebben gestuurd. En we willen onze huisaccountant danken voor hun reflectie op het verbeterplan en de heldere toelichting. Maar dan voorzitter, voldoet het plan aan de wensen van het CDA? Dan moet het CDA constateren dat dat niet zo is. Het is niet SMART genoeg, we zetten vraagtekens bij het gevraagd bedrag van totaal van ruim 1,2 miljoen. Het CDA vraagt zich af of de uitvoering wel goed gaat. En dan vooral als het een en ander goed op de rails staat of op orde en alle  inhuur krachten zijn vertrokken.

Voorzitter, is het college van burgermeester en Wethouders wel in control? Zijn ze de afgelopen drie jaar niet te veel buitenshuis geweest en zo de interne zaken vergeten? Hebben ze niet hard genoeg opgetreden bij het eerdere plan: het z.g. MPV. Het voorliggend plan zou een aanzet moeten zijn voor interne verbeteringen, wanneer het bijvoorbeeld af is, lees ik niet. Het CDA mist ook hier de SMART doelen, er zou toch minstens een einddatum genoemd kunnen worden en wanneer zijn de overige, volgens u minder risicovolle, prosessen aan de beurt en opgeleverd? Ik lees ook niet dat u hier harder/strenger gaat monitoren dan bij het eerdere MPV. Het CDA zou nog graag zien dat er binnen een maand een aanvulling op het plan komt mét SMART doelstellingen. Onze huisaccountant heeft dit ook aangegeven. Was ons betreft, mag dit verwerkt zijn in de eerste rapportage die in oktober volgens afspraak nog naar de raad wordt gestuurd.

Voorzitter en dan het gevraagde krediet. Het CDA vraagt zich af hoe het mogelijk is dat er extra geld nodig is om de interne organisatie weer op orde te krijgen. Als de organisatie zich gehouden had aan de geldende afspraken en elkaar had aangesproken op misstanden zou dit nu niet nodig zijn. We hadden deze gelden beter aan doelen kunnen besteden. Hoe is dit mogelijk en wat gaat B en W eraan doen om, nadat de zaken op orde zijn, herhaling te voorkomen? Want echt op een cultuurverandering wil het College van B&W niet hard sturen.

Voorzitter, het kan wel eens een valkuil worden als je de inhuur krachten het verbeterplan laten uitvoeren en/of aansturen. Het is beter dat de huidige directie en leidinggevende dit doen en dat de inhuurkrachten het dagelijks werk uit handen nemen. Het CDA wil niet op de stoel van het College gaan zitten wat betreft de uitvoering, het is maar een advies.

Voorzitter, ik ga tot afronding over. Met dit voorliggende plan zijn we er nog niet en onze CDA wens, uiterlijk april 2022 alles op orde, wordt niet gehaald. Daarom vragen we aan het College van B&W een en ander dus nog SMART te formuleren zodat er voor het volgende college en raad een duidelijk document is. Dat dan intern volledig wordt gedragen en uitgevoerd om de organisatie op orde te krijgen en te houden!

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.