09 oktober 2021

Raadslid in actie: Marc van Oosterbosch over de bedrijventerreinen (uit Bredaas Beraad 7 oktober)

Hier is al veel over gezegd en geschreven voorzitter. Er wordt steeds weer geschermd met wachtlijsten van 100-en bedrijven. We zien echter niet zoveel gebeuren. We zien bestemmingsplanwijzigingen, waarmee we binnenstedelijke bedrijventerrein transformeren naar woningbouw. Volgens ons een goede ontwikkeling, als dat voor betaalbare woningen is, maar niet als dat alleen maar leidt tot meer bedrijvigheid in de buitengebieden en natuurstroken. 

Met de kennis van nu zou dat ook niet hoeven denken wij. De “zwevende” getallen en daaraan gekoppelde reservelocaties leiden tot veel frustratie bij bewoners, natuurliefhebbers en “dozenhaters”. Gezien de onzekerheid die wij voelen zou het volgens CDA Breda beter zijn als we eerst de bestaande werklocaties zoals Steenakker, Breepark, Hazeldonk, Ritmeesterpark I verder invulling geven en dan pas praten over reservelocaties. Daarnaast willen wij het college vragen om bedrijventerreinen te revitaliseren en organisch te laten groeien. Neem hierin ook de kantorenlocaties mee. Hier liggen al voorzieningen en infrastructuren en is de bestemming vaak al geregeld. De reservelocaties, die niet voor niets zo worden of werden genoemd kunnen wat ons betreft dan voorlopig ook uit de visie. Vooral ook omdat de provincie aangeeft dat tussen 2030 en 2040 de vraag naar bedrijventerreinen zal afnemen.

Het brengt teveel onrust en onzekerheden terwijl de toekomstige inzet ervan onduidelijk is.

Breng ons als raad jaarlijks op de hoogte van de stand van zaken zodat we inzicht hebben in de ontwikkelingen en samen kunnen bepalen welke locaties eventueel vervolgens kunnen worden aangewezen c.q toegevoegd.

Aangaande ons voorstel in aanpak minus de reservelocaties zullen we een voorstel voorbereiden.

Wat betreft werklocaties en bedrijventerreinen wil het CDA nog toevoegen dat ze voor de ondersteuning is van bedrijven op het gebied van energietransitie. Het zou de gemeente dan ook sieren wanneer bedrijven worden ondersteund bij het aanleggen van zonnepanelen op daken. Een noodzakelijk stap om de klimaatdoelen te uiteindelijk te bereiken willen we de weides niet belasten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.