29 mei 2021

segregatie en onze stad: reactie vanuit onze woordvoerder Gwendolyn Boom

Afgelopen donderdag heeft het CDA, raadslid Gwendolyn Boom, het college stevig aangepakt over de toenemende tweedeling in Breda. Onderzoek van de rekenkamer laat zien, dat een groeiend aantal inwoners in Breda gebrek heeft aan kansen en keuzes. Juist ook in de middenklasse wijken. Toenemende sociale ongelijkheid leidt tot veiligheidsdrama’s, onrust, gezondheidsproblemen, onderwijsuitval enzovoorts. Het rapport laat zien dat de oplossing ligt in ten eerste een stevige wijziging van koers: de wijkopgaven moeten de behoefte aan ondersteuning uit het regulier en stedelijke gaan bepalen. We moeten dus stoppen met het stedelijke maatgevend te laten zijn. De huidige focus in de wijkaanpak op leefbaarheid, veiligheid en openbare ruimte, grijpt niet in op het verminderen van de fundamentele onderliggende kwetsbaarheid op het vlak van werk, inkomen en gezondheid. In het sociale beleid wordt wel ingezet op verbetering van de sociaal - economische positie en de hulp aan/ en ondersteuning van kwetsbare inwoners. Maar er is weinig of geen buurt-specifieke invulling van het Bredase zorg-en participatiebeleid.
Ten tweede is de invloed van de inwoners veel te klein geworden onder dit college. Dat is niet hoe het CDA het wil. Inwoners weten zelf immers het allerbeste wat wel en niet werkt in hun wijk, daarvan mogen we gebruik maken. Dat is niet alleen goed voor passendheid van de oplossing, het geeft ook het vertrouwen terug aan onze inwoners. Dat is hard nodig want velen zijn afgehaakt.  Het krimpende budget voor de voorliggende voorzieningen op de Thematafels waar het verenigingsleven grotendeels is verdwenen en de kleine initiatieven die alleen nog via Mooiwerk aan hun trekken komen, laten precies zien waar het fout gaat. Het CDA blijft strijden voor verandering!
Het rapport wijst er daarnaast ook op, dat het huidige beleid in Breda gericht is op herstel en kortdurende ondersteuning terwijl kwetsbaarheden echt niet altijd van voorbijgaande aart zijn.. Wij pleiten voor duurzame integrale ondersteuning van de zelfredzaamheid. Het huidige college kiest voor kostenbeheersing in het lopende jaar. Wij zien dat in de Wmo en de jeugdzorg de kosten juist oplopen als de segregatie blijft toenemen. Mensen hebben kansen en keuzes nodig om de zorg voor zichzelf en de mensen om hen duurzaam te kunnen dragen. Daar hebben we geen nieuw duur groot Verbeter Breda project voor nodig, maar ruimte en vertrouwen om de wijken en dorpen om hun eigen koers te laten varen. Deze wijziging van koers zal verschuiving van de macht vragen en dus verkiezingen. Voor nu denk ik, als CDA-raadslid aan zet, aan een z.g. motie over Segregatie en blijf ik graag beschikbaar voor iedereen die zijn verhaal wil doen en mijn meedenken zoekt!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.