01 november 2021

Sterren van Morgen in Parijs, maar nu, eindelijk, ook erkend in Breda!

Een voorbeeld van een burgerinitiatief avant la lettre. Vorige week in de krant gelezen dat zij zelfs meededen aan een prestigieus voetbaltoernooi in Paris? Ons raadslid Christine de Moor geeft graag hierbij nog eens haar bevindingen…
We schrijven het jaar 2002…: vader ziet dat zijn jonge zoon zijn energie buiten de lagere school niet positief inzet. Zijn zoon wil veel maar er is niets wat bij hem aansluit in de wijk. Vele jonge kinderen ziet hij ronddwalen in de wijk. Vader besluit om na schooltijd met de jongens te gaan voetballen, spelletjes te gaan spelen. Van het een komt het ander en Sterren Van Morgen is geboren!
Anno 2021: we zijn nu bijna 20 jaar verder, en het initiatief is meer dan spelen op straat buiten schooltijd. De zoon, het “schoffie” van weleer, is nu de drijvende energieke motor achter Sterren van Morgen. Sterren van Morgen laat de jongeren hun energie positief in te zetten, Sterren van Morgen geeft de jongens en meisjes de mogelijkheid om te ontdekken waar ze goed in zijn. Sterren van Morgen laat jongeren excelleren. Bij Sterren van Morgen vinden vele jongeren EN ouders een plek. Want ouderbetrokkenheid stimuleren ze, en de moeder van de zoon is jaren geleden gestart met het geven van Nederlandse lessen aan moeders die de Nederlandse taal nog niet zo machtig zijn. Sterren van Morgen is dus meer dan “zomaar” een vrijetijdsbesteding. Sterren van Morgen gaat niet alleen over het jonge kind, maar betrekt het gehele gezin, de straat, de buurt, de wijk.
Helaas werd dit, tot heden, niet naar waarde gewaardeerd door ons college van burgemeester en wethouders. Wij hebben ons de afgelopen jaren wel sterk gemaakt voor dit initiatief. Door naast hen te staan. Bijvoorbeeld als hun roep van hulp bij de gemeente niet werd gehoord, gingen wij samen kijken wat de mogelijkheden wat wel zou kunnen. Wij hebben gezorgd dat de juiste mensen betrokken werden bij Sterren van Morgen, dat ze een bestuur hebben die ze helpen en ondersteunen om in de wondere wereld van het gemeente hun weg nu wel juist te vinden. Met andere woorden, gezorgd dat Sterren van Morgen kon blijven concentreren waar ze verdomd goed in zijn. Jongeren kansen en perspectief beiden. Ouders betrekken, niet alleen bij Sterren van Morgen maar ook hen te stimuleren om meer betrokken te zijn bij de school en de toekomst van hun kind. En we mogen wel zeggen dat dit positief is ontwikkeld. Ook het college ziet nu in dat Sterren van Morgen een zeer belangrijke bijdrage kan leveren in de veiligheid en leefbaarheid van de wijk. In plaats dat ze continue genegeerd werden, of gevraagd werden om hun inzet te leveren, zonder betaling, tijdens ramadan; worden ze nu in de begroting voor 2022 expliciet genoemd!! In het blokje “criminaliteitspreventie jeugd - voorkomen jonge aanwas” worden ze aangehaald als “professionele partner”. Wat wij al jaren zagen en ondersteunen wordt nu zwart op wit benoemd door het college. Wij zijn trots op Amine, die ondanks de vele tegenslagen, door is blijven gaan. Want het klopt, wij moeten niet altijd denken aan subsidie. Ten eerste is subsidie ook een vorm van erkenning, maar zonder uitkering je 100% inzetten voor een stichting, en een stichting die zich 7 dagen per week continue inzet om de jongens ‘van de straat’ te houden en hun toekomstperspectieven te geven, dat kan niet onbetaald, niet in onze maatschappij!
En, hoe was het in Parijs? De jongens en meiden en ouders hebben genoten, wedstrijden gewonnen en verloren. Maar vooral, allemaal, zeer veel vertrouwen gewonnen in nu en de toekomst! foto (december 2017) CDA Breda letterlijk samen in actie met Sterren van Morgen.


 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.