05 maart 2022

Stil protest tegen woningtekort jongeren en ouderen

Op gepaste wijze laat het CDA Breda van zich horen dit weekend. Op verschillende plaatsen in Breda worden symbolisch vogelhuisjes aan bomen gehangen of in de grond gestoken.
Het is een stil protest tegen het grote tekort aan betaalbare woningen voor jongeren en ouderen in onze gemeente. De afgelopen 4 jaar is er één en ander bijgebouwd in Breda, zo”n 2700 woningen, maar helaas veelal in de duurdere klasse >400.000. Woningen voor starters onder de 3 ton werden niet of nauwelijks gebouwd, hoewel juist daar wel de behoefte aan is. Steeds vaker komt de jeugd achteraan te staan als er huizen gebouwd worden of als er huizen te koop komen. Randstedelingen weten hun woning goed te verkopen en trekken naar het gezellige Breda of 2 verdieners uit de hogere klassen weten woningen voor de neuzen van jongeren weg te kapen. Dat is weliswaar de markt waarin we ons momenteel bevinden maar dat wil niet zeggen dat de gemeente geen plicht heeft om al het mogelijke te doen om jongeren voor de eigen wijk of het eigen dorp te behouden. Het is namelijk enorm belangrijk voor de verduurzaming van het vrijwilligersnetwerk en dus de sociale samenhang van wijken en dorpen dat ook jongeren hun bijdrage kunnen blijven leveren. En dat gaat niet wanneer ze gedwongen elders moeten gaan wonen.
Het CDA stelt voor om meer in opdracht te gaan bouwen van de samenleving en stimuleert daarbij de bouwvorm CPO, waarbij een groep jongeren, eventueel in combinatie met ouderen, een eigen hofje of buurt gaat bouwen. Wanneer dat in de zuivere vorm gebeurt, wordt de marge van de ontwikkelaar weggestreept en wordt het bouwen per saldo goedkoper. De gemeente kan tegen een normale prijs grond ter beschikking stellen. En als ze die niet heeft dan zal ze gericht moeten aankopen om dit soort initiatieven te ondersteunen. 
Een zelfbewoningsplicht en eventueel een minimaal aantal jaren dat er in het huis gewoond moet worden kan ervoor zorgen dat CPO niet gebruikt wordt om snel winsten te genereren. Ook kan er volgens het CDA goedkoper gebouwd worden als er maatwerk wordt geleverd. Kleinere woningen voor één-persoonshuishoudens. Dat zorgt ook voor doorstroming wanneer er uitbreiding van het huishouden optreedt. Dat kunnen heel goed sociale koopwoningen zijn voor een betaalbare prijs, zodat er wat geld gespaard kan worden voor de volgende levensfase en de volgende koopwoning.Een tweede doelgroep die voor het CDA enorm van belang is, is de groep ouderen, de laatste tijd veel in het nieuws als het gaat om doorstroming. Ouderen zouden te lang blijven zitten in hun huis en er zo voor zorgen dat gezinnen niet door kunnen stromen. Voor het CDA is het duidelijk dat er voor de meeste mensen gewoon geen alternatief is. Kleiner en goedkoper wonen kan niet vanwege de beperkte beschikbaarheid. Passende appartementen voor de iets meer welvarende oudere zijn er ook niet. Het is dus in veel gevallen niet een kwestie van niet willen maar gewoon niet kunnen. Dus ook hiervoor moet veel meer aandacht komen. En het CDA ziet mooie oplossingen ontstaan als we de bovengenoemde doelgroepen met elkaar combineren. Hoe mooi zou het zijn als jongeren in een eigengebouwde buurt samen wonen met ouderen. Zodat ze van elkaars sterktes kunnen profiteren? Samen gebouwd als collectief particulier opdrachtgever op een stukje grond aan de rand van een wijk of dorp. En wat als dat eventueel ook nog energieneutraal kan….. 
Wij als CDA zetten ons in voor een levenlang wonen in eigen wijk of dorp.
En dat doen we samen met onze inwoners.
De kracht van samen, De kracht van Breda.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.