05 augustus 2022

Vakantietijd!

Vakantietijd! De politieke agenda schrijft dan voor dat de hele gemeenteraad tot 5 september mag genieten van een zomerreces. Uiteraard zo ook de CDA-fractie. De tijd vliegt, op 30 maart ging de nieuwe gemeenteraad van start. Met een CDA-wethouder, Jeroen Bruijns, binnen het college van B&W zijn we nu al ruim meer dan 100 dagen onderweg. Terugkijkend als fractie zijn er vele zaken de revue gepasseerd. Aan de orde stellen, aan de kaak of “gewoon” onder de aandacht. Oordeelt u zelf.
We hebben vele (werk) bezoeken en gesprekken in de stad gehad. Allereerst komen er dan al snel grote thema’s voorbij. De oorlog in Oekraïne, vluchtelingenopvang, de energieproblematiek, klimaat, de stikstofcrisis of nog altijd Corona. Vanuit het Bredase stadhuis werd er, na de presentatie van het Bestuursakkoord 2022-2026, ook direct weer volop aandacht gegenereerd voor lokaal lopende “projecten”, die ons ook allemaal kunnen raken. Bijvoorbeeld onder de noemer van Verbeter Breda, Welkom Breda, Breda Samen Doen of Huh Democratie. Heel concreet is de CDA fractie naast dit alles nauw betrokken geweest bij vele andere onderwerpen.
Zoals rond het urgent vraagstuk van wonen. Beleidsmatig of meedenken rond (tijdelijke) opties en alternatieven. Standaard werd er dan sowieso meegedacht over de vele bestemmingsplannen, al dan niet in relatie tot natuurgebieden of diverse woonbelangen. Al snel gaat het dan over geld, (gemeente) financiën hadden we ook scherp in beeld. Of het nu gaat om bijv. wegonderhoud, een z.g. verordening, extra krediet of de eigen jaarrekening of begroting. Met direct ook intern de vinger extra aan de pols richting de openbaarheid van bestuur, het ambtelijk apparaat als zodanig, en met de z.g. Rekenkamer voorop. Verantwoordelijkheid aldus met de kracht van samen. Van wijk tot wijk, van stad tot dorp, van statushouder tot arbeidsmigrant. 
En kwam er bijv. ook detailhandelsbeleid, van keurmerken tot boerderijwinkels, uitgebreid aan bod.
Te vaak ging het over overlast, zoals rond de Willemstraat of in zwembad Wolfslaar, en over (digitale) veiligheid in het algemeen. Bijv. rond afval of in het verkeer. Van de flitsbezorging tot het stallen van fietsen. Parkeren, met of zonder vergunning, sowieso ook een rode draad. Met handhaving als middel en niet als doel. Wat niet geldt vanuit ieders oplettendheid voor zaken als bedreiging en (straat)intimidatie. Vanuit de hoognodige aandacht voor jeugdzorg en/of -hulp waren én zijn er zo ook grote zorgen over (potentiële) getallen die er ook in onze stad zijn, als het gaat om jeugdcriminaliteit. Gelukkig zijn er altijd maatschappelijke bindweefsels te vinden en te koesteren in ons verenigingsleven, bijv. de scouting of in de cultuursector, bijv. de amateurkunsten. Elkaar figuurlijk of letterlijk bereiken, bijv. door behoud van de wijkbladen, het kwam allemaal voorbij. Vakantietijd of reces? De letterlijke vertaling van reces is: een periode van uiteen gaan, waarin er geen geplande vergaderingen zijn tot nadere bijeenroeping. Niettemin blijven we scherp op alles en houden we ogen en oren graag open. Roept ú ons, ook tijdens reces, bijeen als er wat speelt? We zijn altijd bereikbaar op [email protected] of telefonisch 076 5294050. Ondertussen: prettige vakantie! 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.