21 juni 2021

Vreemde ogen dwingen

Deze week wordt de jaarrekening van de gemeente besproken. Samen met verschillende partijen heeft het CDA hierover een motie ingediend. Belangrijk hierbij is dat de gemeente geen goedkeurende accountantsverklaring heeft ontvangen op het gebied van rechtmatigheid. Dit komt omdat de interne beheersing niet op orde is, met name op het gebied van Europees aanbesteden.
 Als CDA Breda betreuren wij dit ten zeerste. Dit komt enerzijds omdat wij al vele jaren aandacht vragen voor dit specifieke probleem rond Europees aanbesteden en anderzijds omdat we als CDA Breda vinden dat de gemeente haar huishoudboekje áltijd op orde moet hebben, net zoals ze van haar inwoners vraagt. De motie die we hebben ingediend vraagt het college om met een plan te komen om dit in de toekomst te kunnen voorkomen. Dit plan moet samen met de accountant worden besproken, om zo samen te bekijken of hiermee de problemen rond de interne beheersing kunnen worden opgelost. Daarnaast moet het college de Raad om de drie maanden op de hoogte stellen van de voortgang, zodat vreemde ogen dwingen de zaken op orde te brengen. Verder hebben we nog andere punten ingebracht over de jaarrekening. Zo vragen we om een duidelijker overzicht van indicatoren, overgehevelde posten en bijdragen van het Rijk omtrent Covid. Hiermee roepen we het college op om de Raad maximaal in staat te stellen haar controlerende functie te kunnen uitoefenen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.