Afval

Een goede afvalscheiding en -verwerking draagt bij aan duurzaam leef- en woongenot. De gemeente haalt het grofvuil en snoeiafval gratis bij de mensen thuis op. We proberen welvaartsresten niet op de vuilnisstort te laten belanden maar een tweede leven via kringloopzaken te bieden. Als dat niet lukt, kan worden ingezet op het hergebruiken van onderdelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.