Financiën

Een fatsoenlijke stad heeft zijn financiën op orde. Die stad geeft niet te veel uit, heeft voldoende vet op de botten om weer een crisis aan te kunnen en houdt de lasten draagbaar voor haar inwoners en bedrijven. Mensen en bedrijven betalen belastingen aan de gemeente. Zij moeten waar voor hun geld krijgen. De hoogte van de belastingen, die door mensen, instellingen en bedrijven aan de gemeente moet worden afgedragen, moet redelijk zijn. Het moet zichtbaar zijn hoe en waaraan de belastingopbrengsten zijn en worden besteed.
• Het CDA Breda wil de lastendruk voor inwoners niet verhogen.
• We begroten op een goede manier, zodat we de stad financieel gezond en goed onderhouden kunnen doorgeven aan de toekomstige generaties.
• We zijn kritisch op externe inhuur en flexibele contracten binnen de gemeente. Je moet voor Breda willen en kunnen werken. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn voor de beste en gemotiveerde ambtenaren. Door duurzame arbeidsrelaties aan te gaan krijgen we waar voor ons belastinggeld.
• De interne controle bij de gemeente moet worden verbeterd. Onze motie ‘Vreemde Ogen Dwingen’ wordt opgevolgd en we zorgen dat Europees aanbestedingsbeleid wordt gevolgd.
• We herzien de subsidiëring in het sociaal domein. Dienstverleners kunnen meer zekerheid krijgen met opdrachten en subsidies voor meerdere jaren.
• De “thema-tafels” voor de verdeling van subsidies herzien we. Kleine vrijwilligersorganisaties zijn nog steeds kind van de rekening.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.