Integratie

De sleutel voor succes van de integratie ligt in het kunnen meedoen in de Bredase samenleving. Wij moeten als Breda nieuwkomers helpen zo snel mogelijk onze cultuur en taal te begrijpen zodat ze zo snel als mogelijk zelf kunnen bijdragen aan onze samenleving. Dat komt niet allemaal vanzelf, daarom mag inzet gevraagd worden.
• Voor de inburgering is het belangrijk in contact te komen met elkaar, mooie initiatieven als Buddy2Buddy dragen daaraan bij. Maar ook het vervullen van maatschappelijke stages of een maatschappelijke diensttijd kan een nieuwkomer helpen te verbinden met Breda. We vragen onze verenigingen actief om nieuwkomers te betrekken via vrijwilligerswerk.
• Vluchtelingen met een geldige verblijfsvergunning zijn welkom in Breda. We zijn gastvrij, maar vragen ook aan hen goed mee te doen met respect voor onze waarden en normen.
• We willen dat nieuwkomers zo snel mogelijk de taal leren.
• Arbeidsmigranten in onze gemeente gaan we nadrukkelijk proberen te bereiken. We willen dat alle arbeidsmigranten in Breda ingeschreven staan. Deze groep is kwetsbaar gebleken in huisvesting en gezondheid doordat we geen overzicht hebben en ze niet bereiken. Ze moeten minder afhankelijk zijn van tussenpersonen.
• Gemeentelijke dienstverlening bieden we naast Nederlands ook in het Engels aan. Indien nodig om bepaalde migrantengroepen beter te kunnen informeren ook in andere talen.
• Er komt een informatiedesk (meertalig) bij de gemeente, speciaal ingericht op migranten in Breda; objectief en belangeloos.
• We zien nadrukkelijk een rol voor (migranten-) kerken en culturele organisaties om een brug te vormen tussen migrant en Bredase samenleving. Dat stimuleren we.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.