Senioren

Senioren vervullen een belangrijke functie in de samenleving. Ze passen op hun kleinkinderen, houden met hun vrijwilligerswerk allerlei organisaties draaiende en vormen met hun levenservaring voor velen een baken van wijsheid. Een samenleving kan alleen goed functioneren als mensen in de verschillende fasen van hun leven elkaar helpen, naar elkaar omzien en respectvol met elkaar samenleven. Generaties kunnen van elkaar leren en tradities aan elkaar doorgeven. Het is belangrijk voor mensen dat zij zo lang als zij willen zelfstandig kunnen blijven en niet afhankelijk hoeven te worden van anderen. Dat heeft gevolgen op allerlei terreinen. Zo moeten we ervoor zorgen dat senioren niet buitenspel worden gezet door digitalisering. Tegelijkertijd is de realiteit van het leven, dat ouder worden een toenemende behoefte aan zorg kan betekenen. Als het kan, moet die zorg aan huis, in de eigen vertrouwde omgeving worden geleverd. Of vanuit een zorgcentrum dicht in de buurt. Daarnaast heeft de ontwikkeling van de techniek ons in staat gesteld veel op afstand te regelen. Domotica is daarbij behulpzaam. Om senioren zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, moeten bestaande woningen worden aangepast en moeten meer woningen voor senioren worden gebouwd. Woningen die een combinatie van wonen en zorg mogelijk te maken. Daardoor kan de benodigde zorg beter geleverd worden en ontstaat ruimte om elkaar te ontmoeten en niet te vereenzamen.Bovendien kunnen bij speciaal voor senioren gebouwde woningen, vitale ouderen andere minder vitale ouderen helpen en verzorgen.Aangezien het aandeel senioren, in relatie tot de omvang van de totale bevolking, de komende decennia steeds verder zal toenemen, moet goed in kaart worden gebracht welke gevolgen dat heeft voor de zorg en de vraag naar seniorenwoningen. Vervolgens dienen maatregelen genomen te worden, waardoor straks in 2030 en 2040 goede zorg geleverd kan worden en voldoende geschikte woningen voor senioren beschikbaar zijn. Daarvoor gaan we in gesprek met (toekomstige) senioren en seniorenorganisaties om samen robuust seniorenbeleid voor de toekomst te ontwikkelen. Er is behoefte aan een stip aan de horizon en een uitgestippelde weg ernaartoe. Onderdeel van dat beleid dient ook te zijn dat onder (toekomstige) senioren de bewustwording wordt vergroot, zodat zij zich zo goed mogelijk op hun toekomst kunnen voorbereiden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.