Veiligheid

Iedereen moet veilig over straat kunnen. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in Breda. Asociaal en intimiderend gedrag accepteren we nooit en wordt aangepakt. Geweld tegen onze hulpverleners, ambtenaren maar ook vrijwilligers in het verenigingsleven tolereren we niet. In dat geval zullen we ook als gemeente passende maatregelen treffen tegen de daders. Ook op het gebied van veiligheid en openbare orde is het beter om te voorkomen dan te genezen. Maar dat doet wat ons betreft niet af aan handhaving, als het noodzakelijk is. We leggen nadrukkelijk de verbinding tussen het sociaal domein en het veiligheidsdomein. Zo voorkomen we overlast op straat, maar ook huiselijk geweld. We kiezen de kant van het slachtoffer en hebben oog voor kwetsbare groepen die vatbaar zijn voor misbruik. Onze buurten blijven veilig doordat we samen een oogje in het zeil te houden. De buurtpreventie groepen zijn onmisbaar hiervoor.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.