Verkeersveiligheid

Verkeersonveilige situaties pakken we met prioriteit aan. De politie handhaaft de maximum toegestane snelheid en pakt overtredingen aan. We willen op de belangrijkste plaatsen snelheidscamera’s en sturen, waar het kan, bij middels snelheidsmeters met smileys.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.