22 mei 2022

BARONIE KRIJGT STEEDS MEER VORM!

Op 17 mei jongstlede vond er een raadsinformatieavond plaats omtrent de gebiedsontwikkeling Baronie van Cranendonck. Onze wethouder Frans Kuppens hield een presentatie over de voortgang, waaruit bleek dat de betrokken partijen niet stil hebben gezeten en dat we in een vergevorderd stadium zijn. Daar is CDA Cranendonck erg blij mee!

Tot 2020 was het zo goed als stil rondom het gebied bij kasteeltje Cranendonck; een uniek gebied waar natuur en historie samen komen. Het zou zonde zijn om hier niks mee te doen! Ondernemer Camille Peters heeft de eerste ideeën over horeca en verblijf in ‘De Baronie’ in 2020 kenbaar gemaakt bij de gemeente. In de periode daarna is samen gekeken hoe de plannen in het gebied passen en waar dat om afstemming of aanpassing vraagt. Het totaalconcept bestaat uit dag-horeca, restauratieve-horeca, een verblijfsaccommodatie en hotel. Een goede bereikbaarheid van het gebied staat bij de plannen centraal.

Een enthousiaste groep initiatiefnemers werkt samen met de gemeente aan het behoud, de versterking en ontwikkeling van deze bijzondere plek en de realisatie van ‘De Baronie’ als natuur- en cultuurpoort. Wij zijn blij dat er, mede door de inzet van wethouder Kuppens, nu door goede samenwerking eindelijk stappen zijn gezet. 

Heeft dit je interesse gewekt? Of wil je er meer van weten?

Vraag het een van onze raads- of commissieleden. Ze praten je graag bij!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.