Trots

De tijd dat partijen hun eigen verkiezingsprogramma maakten en als “het enige juiste” of “wij weten wat Cranendonck nodig heeft” presenteerden, ligt wat mij betreft echt achter ons. Ik ben enorm trots op wat wij in Cranendonck de afgelopen vier jaar gedaan hebben. Samen met u en de andere politieke partijen hebben we veel bereikt. 

Als CDA Cranendonck willen we hier graag mee verder. Daarom is dit geen verkiezingsprogramma, maar een magazine waar in begrijpbare taal staat waar we aan gewerkt hebben en wat we de komende vier jaar graag SAMEN met u en de andere partijen willen oppakken. Op deze manier samen zaken voor  elkaar krijgen, daar gaat het in mijn ogen om. 

We zijn op de goede weg, hebben al veel zaken opgestart en geheel of gedeeltelijk gerealiseerd in Cranendonck waaronder mooie projecten. Maar juist nu komt het er niet alleen op aan om door te  zetten en ook af te maken, maar ook om samen te zorgen voor een goede balans tussen leefbaarheid, het behouden van noodzakelijke voorzieningen, rust, ruimte en economie.

Cranendonck is vooruitstrevend op het gebied van participatie en we zijn trots op de voorbeeldfunctie die Cranendonck vaak wordt toegedicht. Dit kan alleen door samen, inwoners en gemeentebestuur, de ingeslagen weg verder voort te zetten en samenwerking nog meer inhoud te geven. 

CDA Cranendonck wil samen met u verder werken aan onze mooie gemeente Cranendonck waar het goed leven, wonen, werken en ontspannen is en waar iedereen zich thuis én gehoord voelt. GEWOON DOEN!

Frans Kuppens
Wethouder Cranendonck
Lijsttrekker CDA Cranendonck

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.