31 oktober 2022

Veel plannen nog niet verwerkt in deze begroting.

De financiële positie bij aanvang van deze nieuwe raadsperiode is goed.

De begroting voor 2023 is gemaakt in een onzekere tijd. Hoge inflatiecijfers en een dreigende escalatie van de oorlog in de Oekraïne.     

In de begroting wordt o.a. het tarief OZB en de afvalstoffenheffing niet verhoogd. Er wordt extra budget vrijgemaakt voor bijzondere bijstand.      

Drie grote plannen welke de komende jaren miljoenen gaan kosten zijn nog niet verwerkt in de begroting: sportaccommodaties, onderwijshuisvesting en verduurzaming van gemeentelijke gebouwen.

Wat willen wij veel beter terugzien:

1.Meer woningen.

In alle dorpen, voor alle doelgroepen, voor de middellange en korte termijn. Inzetten op flex-wonen waardoor binnen een jaar veel Cranendonckers een plek kunnen vinden.

2.Totaalplaatje verkeer.

We vragen al jaren om een compleet verkeersplaatje. Helaas gebeurt er tot op heden nog te veel op postzegelniveau. Er moet tempo gemaakt worden.

3.Onderwijs.

Het college moet vaart gaan zetten met de visie onderwijs. In Dorplein en Schoot wil men inmiddels wel weten waar men aan toe is. Het college moet hier de regie nemen en zorgen dat er ook in de toekomst basisonderwijs voor beide kernen mogelijk is.

4.Vereningen.

Veel (sport)verenigingen en exploitanten van sportlocaties kampen met hoge kosten door de stijgende energieprijzen. Hierdoor dreigt het verenigingsleven onbetaalbaar te worden. Verenigingen moeten gecompenseerd worden.

5.Gemeenschapshuizen.

De Smeltkroes in Maarheeze moet open blijven en er moet duidelijkheid komen in 2023 voor Gastel en Dorplein.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.