28 september 2022

VERSLAG 'ONDERONS' IN MAARHEEZE

Verslag ‘Onderons’ in Maarheeze.

 

Onder het motto van ‘onderons’ gaan wij als CDA Cranendonck alle kernen van onze gemeente af, om zo direct in contact te komen met de inwoners. Aan de hand van thema’s proberen we zo de wens en behoefte van de diverse dorpen te achterhalen, om er vervolgens met de fractie mee aan de slag te gaan. Van elke bijeenkomst komt een verslag, en is vervolgens via diverse kanalen terug te lezen.

 

De eerste ‘onderons’ heeft inmiddels plaatsgevonden op donderdag 1 september ’22, bij ‘Ons Lieske’ in Maarheeze. Er waren een vijftal thema’s die centraal stonden, KERMISSEN-SMELTKROES-WONINGBOUW-SPEELTUINEN/CENTRUM-AZC.

De avond is bijgewoond door een 25 tal inwoners van Maarheeze. De eerste vraag kwam al snel of de ‘onder ons’ niet in het vaarwater kwam van burgerinitiatieven zoals ‘ZeghetMares’. Dit is zeker niet de bedoeling. Het doel van de ‘onder ons’ is om vooral de lijntjes met de inwoners kort te houden om zo informatie te verzamelen uit de verschillende kernen.

Kermissen:

Een aantal vragen/initiatieven zijn naar voren gekomen zoals:

 • Hoe zijn nu eigenlijk de afspraken met de exploitanten van de kermissen geregeld?
 • Worden bijvoorbeeld exploitanten die Budel staan ook verplicht in andere kernen te staan. Of is dit wellicht een mogelijkheid voor de gemeente om het zo in te richten?
 • Heeft het regelen van exploitanten voor kermissen ook te maken met het aantal inwoners van kernen?
 • Heeft op gebied van kermis, Maarheeze net zoveel kernfunctie als Budel?
 • Inwoners van Maarheeze waren verbaasd over de borden met reclame van de kermis in Valkenswaard.
 • Uitbater van ‘Ons Lieske’ geeft aan een initiatief te hebben om tijdens de kermis op het kruispunt iets te gaan organiseren in samenwerking met andere ondernemers. Hij hoopt hierbij wel dat de gemeente hier zo creatief mogelijk in faciliteert (vergunning-wegomleiding-enz.).

 

Smeltkroes:

Een aantal vragen en bevindingen zijn naar voren gekomen:

 • De uitkomst van de enquête van ‘ZeghetMares’ zal hierin leidend zijn. De resultaten hiervan worden een dezer dagen aan de gemeenteraad gepresenteerd.
 • Vraag vanuit inwoners: is er overleg tussen de theaters in Cranendonck?
 • De activiteitencommissie van de Smeltkroes zou graag in overleg gaan met de Borgh. Zij hebben hiervoor De Borgh benaderd, maar deze heeft hier tot nu toe niet op gereageerd. Is hierin een rol weggelegd voor de gemeente?
 • Het gevoel van de inwoners van Maarheeze is dat er meer gelden naar Budel gaan dan naar Maarheeze.

 

Woningbouw:

Hier komen verschillende vragen en opmerkingen vanuit de inwoners:

 • Een aantal van de aanwezigen geeft aan allang een vergunning te hebben aangevraagd waarvan de procedures eindeloos lijken te duren. Vaak zijn betreffende ambtenaren niet te bereiken en krijgen inwoners vaak geen reactie op gestelde vragen.
 • Ook merkt een inwoner op dat de omgevingswet niet ten alle tijden goed wordt uitgelegd door de gemeente bij verschillende projecten.
 • De inwoners van Maarheeze blijken onvoldoende geïnformeerd over de creatieve bouwmogelijkheden zoals bijvoorbeeld CPO, splitsen van bestaande woningen en het omzetten van bedrijfsruimtes in woningen. De mensen begrijpen niet dat in omliggende gemeentes zoveel gebouwd kan worden en in Maarheeze de mogelijkheden beperkt lijken te zijn.

 

 

Speeltuinen/centrum:

De wens en gedachten vanuit de inwoners:

 • Door de gemeente is een aantal jaren geleden een inventarisatie gedaan omtrent de speeltuintjes in Maarheeze. Volgens inwoners is hier weinig tot niets mee gedaan. Inwoners geven aan dat de meeste speellocaties veelal niet voldoen aan de behoeftes van de kinderen.
 • Ook zijn er zorgen over de veiligheid van de kinderen omtrent ‘ongure types’ die rond hangen op verschillende plekken.
 • Gaandeweg het gesprek komen inwoners op het idee om een grote speeltuin te creëren rondom de scholen/kinderopvang in Maarheeze, omgeving Smeltkroes. Dit zou een multifunctionele en veilige locatie kunnen worden voor kinderen om gebruik van te kunnen maken.

Hierdoor zouden de Smeltkroes en het centrum van Maarheeze meer een  geheel kunnen vormen. Mogen/kunnen inwoners hierin iets betekenen?

Opmerking hierbij: De winkelstraat van Maarheeze zou een meer fleurige opknapbeurt kunnen krijgen. Wellicht dat het MKB in het centrum van Maarheeze hierbij betrokken kan worden.

 • Ook werd aangegeven dat vele trottoirs in Maarheeze niet of slecht toegankelijk zijn voor de mindervaliden. Vooral rolstoel- en scoormobielgebruikers ondervinden hier veel last van.

 

AZC:

Eerst werd er uitleg gegeven over het standpunt van het CDA en het initiatiefvoorstel.

Hieruit ontstond een constructief gesprek met de aanwezigen met als doel de overlast te minimaliseren en het terugbrengen van de rust in Maarheeze. Dit kwam mede door het besef van de aanwezigen, dat de aanwezigheid van een AZC in Cranendonck onvermijdelijk is.

Dit resulteerde in oplossingen die aangedragen werden die veelal overeenkomen met eerder genoemde maatregelen die alleen niet of te weinig ingezet worden.

Hierbij moet je denken aan:

 • Fietsen ter beschikking stellen aan de asielzoekers in dezelfde kleur.
 • Videobewaking omgeving station en centrum Maarheeze.
 • Het voorzien van faciliteiten op het AZC terrein (winkels e.d.)
 • Vast busvervoer tussen AZC en Maarheeze.
 • Avondklok

Deze maatregelen kunnen bijdragen aan een draagvlak rondom het AZC.

 

Tips&tops:

 • Door verschillende aanwezigen is aangegeven dat op verschillende trajecten onveilige en overlast gevende verkeerssituaties voorkomen. Je moet hierbij denken aan veelal te hard rijden en lawaai dat het verkeer met zich meebrengt. Dit wordt veelal veroorzaakt in de ochtend en namiddag. De overlast vindt vooral plaats op de wegen Stationsstraat, Vogelsberg, Sterkselseweg en Moonslaan.
 • De aanwezigen waarderen deze bijeenkomst ten zeerste en vragen of dit bijvoorbeeld jaarlijks terug kan komen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.