13 maart 2022

ZORG DAT ONZE GENERATIE IN CRANENDONCK KAN BLIJVEN WONEN!

Dat de woningmarkt compleet op slot zit, is ongetwijfeld geen nieuws meer. Er zijn nagenoeg geen in- en doorstroommogelijkheden. Voor onze generatie is het haast onmogelijk geworden om aan een woning te komen.

Dan is het wat ons betreft net wat te makkelijk om te roepen: “bouwen, bouwen, bouwen”. Natuurlijk moet er gebouwd worden, veel meer en sneller dan wat er nu gebeurt. Echter staan die huizen er pas over een x aantal jaar, want een nieuwbouwplan duurt jaren. Kijk naar de Neerlanden 2, wat jaren geleden op initiatief van CDA Cranendonck is opgestart. Vele procedures verder ligt er nu eindelijk een super mooi plan. Daar zijn wij hartstikke blij mee!

Inmiddels zijn we ook in gesprek met jongeren in verschillende kernen. We hebben nauw contact met de initiatiefnemers van CPO Os Moen en zullen hun plannen waar mogelijk faciliteren, daarnaast spreken we met jeugd uit Soerendonk. Daar hebben we onlangs met de dorpsraad samen een enquête ‘woonbehoefte’ opgestart.

Maar wij houden van actie! Maandag 14 maart om 20:00 uur organiseren we daarom een infoavond bij restaurant De Bout en gaan we in gesprek met jong en oud. Iedereen met wooninteresse in Zurrik is van harte welkom en aanmelden is niet nodig. Uiteindelijk is het doel om meer (evt tijdelijke) woningen te creëren.

In de tussentijd moet er ook iets gedaan worden, want de nood is nu hoog! Wij zijn groot voorstander van tijdelijke flexwoningen. Dit zijn bijvoorbeeld prefab woningen of tiny houses voor mensen die op (heel) korte termijn een woning zoeken. Ook is het belangrijk dat de gemeente flexibel wordt in vergunningen verlenen voor mantelzorgwoningen en woningsplitsing. Tot slot willen wij dat overal waar nieuwbouw komt, onze eigen inwoners waar mogelijk voorrang krijgen bij de toekenning van nieuwe woningen.

Wij als jongeren roepen de gemeente daarom op om écht alles uit de kast te trekken om de woningnood in onze gemeente op te lossen. Zodat wij en onze leeftijdsgenoten de rest van hun leven in Cranendonck kunnen blijven wonen!

De jongerenkandidaten van CDA Cranendonck:
Wouter Boelens
 #5
Dirk van Asten #8
Lars Piron
 #9
Frank Beerten
 #11
Femke van Weert
 #12
Sil Kuppens #14

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.