BOEREN & HET BUITENGEBIED

We willen boeren stimuleren om te schakelen naar een duurzaam bedrijf. Boeren werden door de overheid en afnemers min of meer gedwongen tot groei. Ze verdienen een eerlijke prijs voor hun product! Omschakelen naar duurzaam vraagt veel tijd en investering. Die ruimte moeten we boeren geven.

Ook bieden we ze de nodige hulp in de verbreding van hun bedrijf. Denk aan het opwekken van duurzame energie, het starten van een zorgboerderij of paardenhouderij. Perspectief is hierbij essentieel.

Er is een waterwerkgroep met agrariërs, waterschap en provincie opgericht om te werken aan wateroverlast, waterberging, droogte en biodiversiteit. 

Door met gezond boerenverstand hulp te bieden in verbreding en verduurzaming, moet er voldoende ruimte blijven voor de boer om te doen waar hij of zij goed in is: goed boeren!

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.