OZB BELASTING

De OZB is de belasting op het eigen woningbezit. Wij verlagen graag (o.a.) de OZB als er geld over is na uitvoering van verplichte taken èn het voorzieningenniveau op peil is zoals dat door de Raad is vastgesteld.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.