REFERENDUM

Probleem hierbij is dat het vaak voor grote ingewikkelde vraagstukken wordt gebruikt. Juist grote vraagstukken vragen een verdieping. Een referendum daarover vergroot en verscherpt de tegenstellingen in de samenleving in plaats van dat het draagvlak voor een voorstel wordt vergroot. Want noch bestuurders, noch beleidsmakers, noch inwoners kunnen zonder breed geïnformeerd te zijn en zonder het uitwisselen van verschillende perspectieven tot een goed besluit komen. Daar zijn wij dus ook geen voorstander van.

Er wordt steeds meer van de overheid verwacht. Dat vraagt ook om een overheid met ruimte voor persoonlijk contact en het toepassen van de menselijke maat in de uitvoering van wetten en regels. We gaan kijken hoe we inwoners een belangrijke rol kunnen geven in het adviseren van het bestuur, zonder dat dat gepaard gaat met polarisatie. We willen in de nieuwe raad de kansen van een burgerberaad onderzoeken. In een burgerberaad buigen inwoners zich over één vraagstuk in de samenleving en zoeken samen naar oplossingen. Het gemeentebestuur kan hiermee een rijke bron aanboren en een democratische legitimiteit. Bij hele simpele vragen kan soms een referendum passen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.