SAMENLEVEN

Deze tijd vraagt om solidariteit, saamhorigheid, rentmeesterschap en het bieden van zekerheid. Als antwoord op de verharding, de versnippering en de polarisatie.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.