SCHOLEN

Kleine scholen in de onze kernen zijn vaak een kloppend hart voor de saamhorigheid en solidariteit in een kern. Die willen we naar vermogen zoveel mogelijk stimuleren. Het CDA is landelijk tegen een verdere aanscherping van de opheffingsnormen voor kleine scholen en willen de kleine scholentoeslag behouden.

Op lokaal niveau, in onze gemeente, faciliteren we zoveel mogelijk initiatieven die zorgen dat scholen in onze kernen beschikbaar blijven als ouders dat willen. Kwaliteit van onderwijs staat voorop. Scholen in de dorpen zijn belangrijk, maar die kunnen alleen bestaan met steun van ouders om voor die school te kiezen. Dus is ons standpunt: als ouders ervoor willen gaan, willen wij ons hard maken voor het behoud van kwalitatief goed onderwijs in alle kernen!

BIVAK blijven we steunen, o.a. vanwege de waardevolle bijdrage van vakonderwijs aan de arbeidsmarkt.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.