SPORT

Sport verenigt en is gezond, bevordert de sociale samenhang, de leefbaarheid in de kernen en het algemeen welzijn. Daarom vinden wij het belangrijk dat de gemeente investeert in goede, veilige accommodaties en een basissubsidie verstrekt met extra bedragen voor jeugdleden en speciale doelgroepen.

In onze visie trekken gemeente en sportverenigingen samen op als partners waarbij de gemeente faciliteert en verenigingen steeds meer zelf de regie krijgen en nemen. Dat ze gaan samenwerken om elkaar te versterken, om zo ook in de toekomst een goed en betaalbaar sportaanbod te behouden.

Sporten in niet-verenigingsverband neemt toe en verdient ook aandacht en ondersteuning. Het inzetten van een sportmakelaar en combinatiefunctionarissen kan hierbij helpen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.