VEILIGHEID

BOA en Politie
Boa’s zijn professionals op het gebied van bestuursrechtelijke handhaving. Hun taak is anders dan van de politie. De BOA richt zich op de leefbaarheid en zorgen daarmee voor de veiligheid in onze gemeente. Ze zijn geen vervanging van de politie. We zijn voorstander van het versterken van de basisteams, zodat de wijkagent vaker zichtbaar op straat aanwezig is en snel kan optreden bij inbraken, ruzies en andere vormen van overlast en criminaliteit die de leefbaarheid verstoren.

Buurtpreventie
De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. En, de overheid moet zorgen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn. Voor CDA Cranendonck begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief en stemt deze af met de rol die de overheid heeft. Buurt WhatsAppgroepen zijn mooie initiatieven van burgers bijvoorbeeld. De overheid handhaaft en veroordeelt.

Cameratoezicht
We zijn voorstander van cameratoezicht juist in die situaties waar de veiligheid en overlast in het geding is. Camera's maken onderdeel uit van een totaalpakket om de veiligheid in onze gemeente te verbeteren. Wel moet bij het inzetten van camera’s, net als bij andere instrumenten, altijd een afweging worden gemaakt of het instrument het beste in te zetten is in de betreffende situatie of dat andere instrumenten beter werken.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.