VERKEER

Binnen de bebouwde kom moeten voetgangers en fietsers zich veilig kunnen verplaatsen en kinderen veilig kunnen spelen. Een maximumsnelheid alléén afkondigen zal niet altijd voldoende zijn. Een goede weginrichting, handhaving en verdeling van de verschillende functies van wegen hoort daar ook bij. We zijn voor een integraal verkeersplan: wat is de functie van elke weg, wie maakt daar gebruik van en hoe richten we die het beste in qua veiligheid en behoefte?

Nederland holt al jaren achteruit op Europese lijstjes als het gaat om verkeersveiligheid. Het aantal verkeersdoden en –gewonden neemt de laatste jaren landelijk toe. Daar gaat veel menselijk leed achter schuil. We zetten samen met de provincies in op veilige weginrichting. Feit is dat door menselijk falen veel ongelukken gebeuren, door overmoed, onverschilligheid en onkunde. Zaken die niet kunnen in het verkeer, waar het verschil tussen leven en dood soms in een fractie wordt beslist.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.